Melampaui Wilayah


Kami juga menyediakan terjemahan bahasa-bahasa Timur Tengah

Perkhidmatan penterjemahan dan penyetempatan kami diperluaskan untuk mencapai beberapa bahasa di luar skop rantau Asia. bahasa Arab, Ibrani, Turki , dan Parsi antara lain. Di AsiaLocalize, kami bangga dengan kapasiti kami yang besar untuk menyediakan penyelesaian penyetempatan 24 jam, hujung ke hujung yang dilanjutkan untuk pasangan bahasa yang langka dan mencabar.


Dengan satu rancangan yang diatur dengan berhati-hati untuk setiap projek,

kami dengan mudah menentukan cabaran dan secara sistematik menanganiya. Untuk setiap bahasa sasaran, pengurus projek kami memilih ahli bahasa tempatan yang merupakan penutur asli dengan pengetahuan dan pengalaman dalam hal perkara ini yang kukuh, membolehkan kami menyampaikan satu produk/perkhidmatan khusus setempat.

Bahasa Arab, Parsi, Urdu, dan Ibrani adalah antara beberapa bahasa

yang ditulis dari Kanan ke Kiri (RTL), yang kebiasaannya agak mencabar. Di AsiaLocalize, kami menggunakan perkakasan teknologi novelti yang menyokong kedua-dua bahasa RTL dan LTR, mengatasi halangan biasa ditemui dalam industri penyetempatan.

Bahasa Arab

Selain daripada halangan leksikal, prosodi, dan struktur, halangan budaya boleh dikatakan yang paling menonjol semasa menterjemahkan dari/ke bahasa Arab. Kami memahami sejarah yang unik dan norma budaya Arab dan menjamin produk anda dengan sempurna disesuaikan untuk dimuatkan dalam pasaran Arab. Dengan lebih daripada 295 juta penutur asli, Bahasa Arab adalah bahasa yang dicirikan dengan beraneka perbezaan. Selain daripada perbezaan antara Bahasa Arab formal dan daerah, bilangan besar dialek dan sub-dialek boleh menimbulkan masalah kepada perkhidmatan penterjemahan penyetempatan, dan transkripsi. Dengan sumber-sumber manusia dan teknologi yang jauh lebih daripada mencukupi, AsiaLocalize dapat memenuhi semua dialek Arab.

Bahasa Turki

Dengan 63 juta penutur asli, bahasa Turki adalah pintu kepada spektrum besar pelanggan. AsiaLocalize membantu anda berkomunikasi dengan orang-orang Turki melalui penggunaan sepenuhnya skala dan sumber kami bagi menghasilkan produk setempat yang akan menarik perhatian pasaran sasaran anda di Turki.

Bahasa Urdu

Bahasa Urdu adalah bahasa rasmi Pakistan. Ia menyerap sebahagian besar kosa kata dari Parsi, yang merangkumi kebanyakan perkataan Arab yang telah diserap ke dalam Parsi. Struktur asas Urdu bagaimanapun masih kekal dari bahasa Hindi. Sejarah bahasa unik ini perlu difahami sepenuhnya oleh ahli bahasa yang mengerjakan projek anda. Pakar penutur asli kami menggunakan langkah-langkah QA yang sukar bagi memastikan terjemahan konteks yang tepat yang melampaui terjemahan perkataan ke perkataan secara literal.

Bahasa Ibrani

Bahasa Ibrani mempunyai sejarah khas serta abjad yang unik. Dengan kepakaran ahli-ahli bahasa kami, kami memberi jaminan bahawa kami dapat memenuhi semua keperluan terjemahan Bahasa Ibrani anda dengan cara yang cepat dan berpatutan.

Suka Apa Yang Anda Lihat?

Hubungi Kami